Rhinoceros fra McNeel gjør det morsomt å modellere "vanskelig" geometri!

  • Rhinoceros (forkortes til Rhino) gir deg tilgang til verktøy som ellers finnes i systemer som koster mange ganger mer.
  • Rhino-objekter beskrives geometrisk ved hjelp av NURBS-matematikk, noe som innebærer en nøyaktig representasjon av friform kurver og flater.
  • Rhino brukes i CAD/CAM, digital prototyping, 3D printing, bil- og skipsdesign og forøvrig til en rekke andre oppgaver innen bygnings- og industridesign.
  • Geometriske data fra Rhino kan eksporteres via mange ulike format til andre 3D-program og til datastyrt maskinering.
  • Rhino er enkelt å lære. Modellering av kurver, flater og volumer forenkles ved å definere tilpassede konstruksjonsplan.
  • En rekke plug-ins er laget for å skreddersy Rhino til ulike fagområder.
  • En Rhinolisens inkluderer Grasshopper, et grafisk programmeringsverktøy som brukes til å effektivisere komplekse og repetive oppgaver.
  • Ingen løpende vedlikeholdskostnader. Ubegrenset support er inkludert.

Tilleggsprogram/plugins:

Flamingo nXt  er en plug-in for å lage fotorealistiske bilder av Rhino-modeller. Programmet verdsettes av brukere fordi det krever få instillinger for å gi gode resultater.

Last ned..

Bongo er et animasjonsprogram som er helt integrert i Rhino.  Programmet er således svært effektivt - kun "drag and drop" for å lage animasjoner.  Resultatet kan forhåndsvises i Rhino.

Last ned..

Penguin er et ikke-fotorealistisk skisseverktøy som brukes til å lage stiliserte bilder av Rhino-modeller for bruk i reklame, (tekniske) illustrasjoner m.m.

Last ned..