BricsCAD fra Bricsys er et kraftfullt og prisgunstig CAD-system som velges av stadig flere brukere

  • BricsCAD er et rimelig alternativ til AutoCAD og lagrer tegninger på samme filformat (.dwg). De fleste kommandoer er identiske og til dels enklere i Bricscad. Brukergrensesnittet vil oppleves som velkjent fra første stund, med standard menyer og knapperader. Statuslinjen nederst på skjermen lar brukeren selv bestemme hvilke hjelpefunksjoner som skal være aktive til enhver tid.
  • BricsCAD tilbys både som enbruker- og nettverkslisenser. Begge lisenstypene er permanente. Oppgraderinger er valgfrie. Brukere som ønsker det kan tegne årlig vedlikeholdsavtale som inkluderer oppgraderinger.
  • Hver bruker får en egen konto å logge seg inn på. Herfra kan en administrere lisenser og sende spørsmål til Bricsys Support.
  • Undervisningsinstitusjoner og lærere/studenter får fri tilgang til BricsCAD programvare (i 12 måneder)
  • BricsCAD kan kan kjøres på Windows, MAC eller Linux.

BricsCAD leveres som tre alternative versjoner  (Priser)

BricsCAD Classic er det beste alternativet for brukere som kun skal produsere 2D tegninger. Programmet inneholder alle standard kommandoer for et 2D tegneprogram. Classic er også et godt valg for brukere som primært trenger en Viewer, men som noen ganger ønsker å gjøre endringer i tegninger.

BricsCAD Pro har alle standard CAD-funksjoner, samt kommandoer for 3D modellering, rendering, materialer og lyssetting. Det finnes en rekke fagapplikasjoner som kan installeres over Pro-versjonen. Blant disse er symbolbibliotek og fagmoduler for VVS, elektro m.fl.  BricsCAD Pro gir brukeren til alle programmeringsverktøy i BricsCAD.

BricsCAD Platinum har alle 2D og 3D kommandoer som finnes i BricsCAD Pro. I tillegg har Platinum avansert funksjonalitet i form av Assembly modeling, 3D Constraints, Deformable Modeling og 3D Compare. BricsCAD BIM og BricsCAD Sheet Metal er tilleggssmoduler som krever Platinum for å kunne installeres.

All-In Subscription er en valgfri, årlig supportavtale som kan kjøpes til en BricsCAD-lisens. Denne inkluderer alle oppgraderinger, samt prioritert support i perioden avtalen gjelder.

BricsCAD-brukere kan fritt laste ned disse bøkene på pdf-format. Klikk her