BricsCAD

BricsCAD, profesjonellt verktøy med fleksibel lisensiering

  • BricsCAD er et rimelig alternativ til AutoCAD og lagrer tegninger på samme filformat (.dwg). De fleste kommandoer er identiske og til dels enklere i Bricscad. Brukergrensesnittet vil oppleves som velkjent fra første stund, med standard menyer og knapperader.
  • BricsCAD tilbys både som enbruker- og nettverkslisenser. Begge lisenstypene er permanente. Oppgraderinger og vedlikeholdsavtale er valgfritt.
  • Hver bruker får en egen konto å logge seg inn på. Herfra kan en administrere lisenser og sende spørsmål til Bricsys Support.
  • Undervisningsinstitusjoner, lærere og studenter får fri tilgang til BricsCAD.
  • BricsCAD kan kan kjøres på Windows, MAC eller Linux.
  • Bricscad Shape er helt gratis og med et fornenklet utseende, men samme filformat (dwg) som fullversjon.

BricsCAD leveres tre ulike versjoner:

BricsCAD Classic er det beste alternativet for brukere som hovedsaklig skal produsere 2D tegninger eller se på 3D modeller. Programmet inneholder alle standard kommandoer for et 2D tegneprogram. Classic er også et godt valg for brukere som primært trenger en Viewer, men som noen ganger ønsker å gjøre endringer i tegninger.

BricsCAD Pro har alle standard CAD-funksjoner, samt kommandoer for 3D modellering, rendering, materialer og lyssetting. Det finnes en rekke fagapplikasjoner som kan installeres. Blant disse er symbolbibliotek og fagmoduler for VVS, elektro, piping m.fl.  BricsCAD Pro gir brukeren til alle programmeringsverktøy i BricsCAD.

BricsCAD Platinum har alle 2D og 3D kommandoer som finnes i BricsCAD Pro. I tillegg har Platinum avansert funksjonalitet i form av Assembly modeling, 3D Constraints, Deformable Modeling og 3D Compare.

BricsCAD BIM og BricsCAD Sheet Metal er tilleggssmoduler som krever Platinum for å kunne installeres.

«All-In» vedlikehold er en valgfri, årlig supportavtale som kan kjøpes til en BricsCAD-lisens. Denne inkluderer alle oppgraderinger, samt prioritert support i perioden avtalen gjelder.

 

 

 

 

 

Hos Bricsys kan du også laste ned fullstendig brukermanual og ikke minst «Developer Reference»…